Yönetim Kurulumuz
Hakkımızda
Farkımız
İnsan Kaynakları


Yönetim Kurulu Başkanı

Ünal Ünaldı

unalunaldi@rsservis.com.tr

Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler

İlgi Ünaldı

ilgiunaldi@rsservis.com.tr

Genel Müdür Yardımcısı – Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişim

Mehmet Yalçın

mehmetyalcin@rsservis.com.tr

Muhasebe ve Finans Direktörü

Özlem Ersoy

ozlemersoy@rsservis.com.tr

Eğitim ve Denetim Direktörü

Umut Duman

umutduman@rsservis.com.tr

Mobil Onarım Direktörü

İsmail Demirel

ismaildemirel@rsservis.com.tr

Mini Onarım Direktörü

Murat Kundak

muratkundak@rsservis.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürü

Uğur Ayyıldız

ugurayyildiz@rsservis.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürü

Enver Anıl

enveranil@rsservis.com.tr

KKTC Bölge Müdürü

Sarper ÇELİKER

sarperceliker@rskibris.com

RS Servis

Tüm hakları RS Servis'e aittir. İzin alınmaksızın kopyalanması yasaktır

Bu Site Delta Yaz�l�m Taraf�ndan Olu�turulmu�tur