ÖN CAM TAMİRİ (WR)

Araçların ön cam dış yüzeylerinde taş sekmesi, uçan cisimlerin çarpması gibi dış darbeler sonucu oluşan ve çatlaklar RS SERVİS HİZMETLERİ Cam Tamiri sistemiyle azami düzeyde giderilir.

Tamir sonrası genellikle Vurma noktasında görüntüyü etkilemeyen, ihmal edilebilir ölçekte küçük bir iz kalır.
Cam kırık ve çatlaklarının oluştuktan kısa bir süre içerisinde tamir ettirilmesi cam tamirindeki başarı oranını önemli ölçüde arttırır.

"Mini Onarım Hizmeti" kapsamına giren cam tamiri hasarları:

  • Her türde ve tipte kırıklar (manda gözü, yıldız, kombine vs.)
  • 10 cm’ye kadar çatlaklar.

RS Servis

Tüm hakları RS Servis'e aittir. İzin alınmaksızın kopyalanması yasaktır

Bu Site Delta Yaz�l�m Taraf�ndan Olu�turulmu�tur