İÇ DÖŞEME TAMİRİ (IR)

Araçların iç döşemelerindeki plastik, deri, vinleks, kumaş, halı, velur kaplı aksamları üzerindeki sigara yanığı,çizik, yırtık, kopuk vs. gibi hasarlar İç Döşeme Tamir Sistemiyle hasarlı parça değiştirilmeden çoğu zaman tamir sonrası fark edilmeyecek derecede, azami düzeyde tamir edilirler.

"Mini Onarım Hizmeti" kapsamına giren iç döşeme hasarları:

  • Kumaş, halı, velur, deri, vinil, plastik cinsi iç döşeme malzemelerin
  • *1 cm çapına kadar deri, vinleks, kumaş, halı, plastik sigara yanıkları
  • *5 cm'ye kadar deri, vinleks,kumaş, halı yırtıkları, plastik çizik ve çatlakları
  • *3 cm çapa kadar plastik parça kopukları

RS Servis

Tüm hakları RS Servis'e aittir. İzin alınmaksızın kopyalanması yasaktır

Bu Site Delta Yaz�l�m Taraf�ndan Olu�turulmu�tur